Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu chủ] – 27.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tiếp tục đọc “[Cậu chủ] – 27.”

Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu chủ] – 26.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tiếp tục đọc “[Cậu chủ] – 26.”

Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu chủ] – 25.


 

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tiếp tục đọc “[Cậu chủ] – 25.”

Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

Bảo vệ: [Cậu chủ] – 24.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu chủ] – 23.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tiếp tục đọc “[Cậu chủ] – 23.”

Posted in Hiện đại, Quái Vật, Tiểu Yêu Tử

QUÁI VẬT – PHÂN TÍCH VÀ LỜI CUỐI SÁCH.


Tên truyện: Quái Vật.

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên cứu viên thụhắc ám, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung, hồi hộp suy lý.

Editor:  ♪ Đậu ♪

~ Phân tích là lời cuối sách ~

Tiếp tục đọc “QUÁI VẬT – PHÂN TÍCH VÀ LỜI CUỐI SÁCH.”

Posted in Hiện đại, Quái Vật, Tiểu Yêu Tử

QUÁI VẬT – PHẦN 6: CHƯƠNG 32 (Hoàn).


Tên truyện: Quái Vật.

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên cứu viên thụhắc ám, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung, hồi hộp suy lý.

Editor:  ♪ Đậu ♪

~ Phần 6: Phần Cuối ~

Chương 32: Món quà.

Tiếp tục đọc “QUÁI VẬT – PHẦN 6: CHƯƠNG 32 (Hoàn).”

Posted in Hiện đại, Quái Vật, Tiểu Yêu Tử

QUÁI VẬT – CHƯƠNG 31.


Tên truyện: Quái Vật.

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên cứu viên thụhắc ám, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung, hồi hộp suy lý.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 31: Sự thật (Hạ).

Tiếp tục đọc “QUÁI VẬT – CHƯƠNG 31.”

Posted in Hiện đại, Quái Vật, Tiểu Yêu Tử

QUÁI VẬT – PHẦN 5: CHƯƠNG 30.


Tên truyện: Quái Vật.

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên cứu viên thụhắc ám, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung, hồi hộp suy lý.

Editor:  ♪ Đậu ♪

~ Phần 5: Ngôi Nhà ~

Chương 30: Sự thật (Thượng).

Tiếp tục đọc “QUÁI VẬT – PHẦN 5: CHƯƠNG 30.”

Posted in Hiện đại, Quái Vật, Tiểu Yêu Tử

QUÁI VẬT – PHẦN 4: CHƯƠNG 29 (Hết phần 4).


Tên truyện: Quái Vật.

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên cứu viên thụhắc ám, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung, hồi hộp suy lý.

Editor:  ♪ Đậu ♪

~ Phần 4: Ống Khói ~

Chương 29: Ống Khói.

Tiếp tục đọc “QUÁI VẬT – PHẦN 4: CHƯƠNG 29 (Hết phần 4).”