Pass (≖‿≖✧)


Pass các chương truyện trong nhà.

> Pass chung: kuroneko3026.  (Dành cho những truyện không nhắc gì đến pass, thì hãy nhập pass này vào, đừng quên dấu “.”)

 

> Truyện “Tàm Thực”: kuroneko nghĩa là gì? Dịch ra nghĩa Hán Việt, không hoa, không dấu, CÓ cách. VD: *** **** (Lưu ý: Khẩu vị nặng, lưu ý trước khi đọc).

 

> Truyện “Lóc Xương”:

  • Những chương không để gợi ý: Sử dụng pass chung: kuroneko3026.
  • Chương 13 (2): Lần đầu Chu Đồng gặp Tiếu Tích là vào năm bao nhiêu tuổi? Gợi ý thêm: Không hoa không cách không dấu, viết bằng chữ.

 

> Truyện “Hai Mặt”:

  • Chương 10 (Có cảnh H): Sử dụng pass chung của nhà: kuroneko3026.
  • Chương 18.2: Gợi ý pass: Thức uống Phong thích uống nhất? Không hoa không cách không dấu.

 

> Truyện “Chàng Quỷ Của Bác Sĩ”:

  • Chương 21: Gõ lại câu sau không dấu không cách không viết hoa: Truyenfull là chó ăn cắp.
  • Chương 42: Gõ lại câu sau không dấu không cách không viết hoa: Chuyển ver là chó.
  • Chương 65: Pass chung trong nhà.

 

Chúc các bạn đọc vui vẻ (≧﹏≦).