Posted in Hiện đại, Tôi Sắp Chết Rồi, đam mỹ

TÔI SẮP CHẾT RỒI – 02.


Tôi Sắp Chết Rồi

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, 1×1, ngược luyến tình thâm, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, ngược văn, thuần ngược văn, buồn nhưng không ủy mị.

Editor: ♪ Đụ ♪

Chương 02.

Tiếp tục đọc “TÔI SẮP CHẾT RỒI – 02.”

Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hiện đại, đam mỹ

[Cậu chủ] – 28.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, hình mẫu chó ngốc moe si mê thụ V hình mẫu mèo đặc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tiếp tục đọc “[Cậu chủ] – 28.”

Posted in Hiện đại, Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm, đam mỹ

MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 14.


Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đụ ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1×1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 14: Ký hiệu ở ngực.

Tiếp tục đọc “MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 14.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – PHIÊN NGOẠI.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – PHIÊN NGOẠI.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 06.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 06:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 06.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 05.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 05:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 05.”

Posted in Hiện đại, Tôi Sắp Chết Rồi, đam mỹ

TÔI SẮP CHẾT RỒI – 01.


Tôi Sắp Chết Rồi

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, 1×1, ngược luyến tình thâm, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, ngược văn, thuần ngược văn, buồn nhưng không ủy mị.

Editor: ♪ Đụ ♪

Chương 01.

Tiếp tục đọc “TÔI SẮP CHẾT RỒI – 01.”

Posted in Hiện đại, Tôi Sắp Chết Rồi, đam mỹ

[ML] TÔI SẮP CHẾT RỒI.


 

Tôi Sắp Chết Rồi

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, 1×1, ngược luyến tình thâm, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, ngược văn, thuần ngược văn, buồn nhưng không ủy mị.

Editor: ♪ Đụ ♪

Tôi sắp chết rồi 1

– – – – – – – – – – – – – – – –

Link đọc ở wattpad: Link

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER, KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG LẠI Ở NƠI KHÁC. HÃY TẨY CHAY TRUYENFULL, SSTRUYEN,…

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mục lục

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23

Hết.

(2020/02/25)

 

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 04.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 4:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 04.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

Bảo vệ: GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 03.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: