Posted in Hiện đại, Bệnh Ngược

BỆNH NGƯỢC – CHƯƠNG 16 + 17 + 18.

Tên truyện: Bệnh Ngược – 病虐.

Tác giả: Mặc Tù – 墨囚.

Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công, bác sĩ tâm lý thụ, niên hạ, có liên quan đến hắc bang, cường bạo, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mình quay lại rồi đây ~ Bỗng dưng bị mất hứng edit truyện nên dây dưa mãi không đăng được, mình xin lỗi nhiều :”<

Chương 16.

Continue reading “BỆNH NGƯỢC – CHƯƠNG 16 + 17 + 18.”

Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính., đam mỹ

Chương 56 – XVCTASM, RXNVC

Phu canh đã gõ chiêng đồng, giờ Tý đã đến, trong thành Lang Gia nổi lên từng trận phong tuyết lớn, trên đường sớm đã không còn ai, từng nhà cũng sớm đã tắt đèn, từ xa, một con ngựa nhỏ từ cửa thành đi đến, binh lính đang ngủ gật ở cổng thành lập tưc bị tiếng ngựa hí làm cho kinh hách. Continue reading “Chương 56 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Chỉ Vì Ta Là Một Con Chó, Hiện đại

Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Ta Chỉ Là Một Con Cún – Chương 09.

Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Ta Chỉ Là Một Con Cún – 主人总嫌弃我是条狗.

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân – 萧莫人.

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, tiêu chuẩn “uông tinh nhân” ngốc moe dở hơi thụ V tiêu chuẩn mèo thuộc tính ngạo kiều bá đạo côngtình hữu độc chung, vòng giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân, moe văn.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 09: Con mẹ nó.

Continue reading “Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Ta Chỉ Là Một Con Cún – Chương 09.”

Posted in Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Chỉ Vì Ta Là Một Con Chó, Hiện đại

Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Ta Chỉ Là Một Con Cún – Chương 08.

Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Ta Chỉ Là Một Con Cún – 主人总嫌弃我是条狗.

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân – 萧莫人.

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, tiêu chuẩn “uông tinh nhân” ngốc moe dở hơi thụ V tiêu chuẩn mèo thuộc tính ngạo kiều bá đạo côngtình hữu độc chung, vòng giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân, moe văn.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 08: Bán moe.

Continue reading “Chủ Nhân Cứ Ghét Bỏ Ta Chỉ Là Một Con Cún – Chương 08.”