Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 27.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

27: Tán hồn.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 27.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 26.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

26: Đêm trước (ngày quyết định).

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 26.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 25.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

25: Ra tay.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 25.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 24.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

24: Người đứng bên trái.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 24.”

Posted in Giam Cầm, Bỏ Trốn!, Hiện đại, đam mỹ

GIAM CẦM, BỎ TRỐN! – 11.


Tên truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn!

Tác giả: Sái Nhai

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Thể loại: Hiện đại, hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục vặn vẹo công X mất trí nhớ thụ, huynh đệ niên hạ, giam cầm, ngược tâm ngược thân, HE.

HÃY ĐỌC LẠI TAG TRUYỆN ĐỂ CHẮC RẰNG BẠN ĐANG ĐỌC ĐÚNG THỂ LOẠI MÌNH MUỐN. 

Chương 11.

Tiếp tục đọc “GIAM CẦM, BỎ TRỐN! – 11.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 23.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

23: Hiện thân (2)

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 23.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 22.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

22: Hiện thân (1)

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 22.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 21.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

21: Quần áo dính máu.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 21.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 20.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

20: Tóc.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 20.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 19.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

19: Làn sóng này chưa yên làn sóng khác đã ập đến.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 19.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 18.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

18: Chân tướng phơi trần.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 18.”

Posted in Hiện đại, Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm, đam mỹ

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM – 23.


Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đụ ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1×1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ. 

Chương 23: Hiệu cầm đồ Vạn Khánh.

Tiếp tục đọc “MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM – 23.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – PHIÊN NGOẠI 2.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại 2: Thẩm Minh Vũ.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – PHIÊN NGOẠI 2.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 17.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập: Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

17: Đột tử.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 17.”

Posted in Hiện đại, Quỷ Bám, đam mỹ

[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 16.


QUỶ BÁM

Tác giả: Thú Nhĩ Nương

Thể loại: Hiện đại, chấp niệm quỷ công, anh em song sinh, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, HE.

Tag của biên tập:Chấp niệm biến thái bệnh kiều tàn nhẫn quỷ công x Dương quang người thụ, kinh dị, hắc ám.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

CHƯƠNG TRUYỆN CHỨA YẾU TỐ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU, LỆCH LẠC TAM QUAN, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

 

16: Tin tức loan truyền.

.

Tiếp tục đọc “[QUỶ BÁM] – CHƯƠNG 16.”