Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – PHIÊN NGOẠI.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – PHIÊN NGOẠI.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 20 (HOÀN).


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Hai mươi (Hoàn chính văn).

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 20 (HOÀN).”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 19.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười chín.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 19.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

Bảo vệ: HAI MẶT – CHƯƠNG 18.2


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 18.1


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười tám (Phần 1).

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 18.1”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 17.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười bảy.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 17.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 16.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười sáu.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 16.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 15.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười lăm.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 15.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 14.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

*Chương có tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc*

Mười bốn.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 14.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 13.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười ba.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 13.”