Posted in Hiện đại, Người Điên, Tiểu Yêu Tử

[MANHUA] NGƯỜI ĐIÊN – 10.


C01
Tiếp tục đọc “[MANHUA] NGƯỜI ĐIÊN – 10.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – PHIÊN NGOẠI.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – PHIÊN NGOẠI.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 06.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 06:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 06.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 05.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 05:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 05.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

Bảo vệ: GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 03.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, Uncategorized, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 02.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 02:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 02.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 01.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 01:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 01.”