Truyện đã hoàn ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪


ஐ Hiện Đại ஐ

Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc.

♥ Người Điên – Tiểu Yêu Tử.

♥ Tàm Thực – Tiểu Yêu Tử.

♥ Quái Vật – Tiểu Yêu Tử.

♥ Tan Chảy – Tiểu Yêu Tử.

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Con Chó – Tiêu Mạc Nhân.

Bệnh Ngược – Mặc Tù.

(Đoản) Tường Vây Người – Nhị Bức Nham Tế Bào.

(Đoản) Tấm Ảnh Cũ – Nhị Bức Nham Tế Bào.

♥ Hai Mặt – Cỏ Xanh.

 (Đoản) Thoắt Biến – Thi Tả.

♥ (Đoản) Người Yêu Sau Ba Năm – Thi Tả.

(Đoản) Giấc Mộng Áo Bành Tô – Thi Tả.

Chàng Quỷ Của Bác Sĩ – Bắc Dã.

(Đoản) Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận – Tà Yến.

Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga – Tần Tam Kiến.

Không Vũ Lực Không Hợp Tác – Thành Tâm.

ஐ Cổ Trang ஐ

♥ Chung Thái Phó – Bánh Sandwich Cá Ngừ.