Posted in Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó, Hai Mặt

Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – Chương 17.


Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – 主人总嫌弃我是条狗.

Tác giả: Tiêu Mạc Nhân – 萧莫人.

Thể loại: Ngọt sủng văn, chủ thụ, tiêu chuẩn “uông tinh nhân” ngốc moe dở hơi thụ V tiêu chuẩn mèo thuộc tính ngạo kiều bá đạo công, tình hữu độc chung, vòng giải trí, kiếp trước kiếp này, uông tinh nhân, moe văn.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương 17: Chu háo sắc.

Tiếp tục đọc “Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – Chương 17.”

Advertisements
Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – PHIÊN NGOẠI.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Phiên ngoại.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – PHIÊN NGOẠI.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 20 (HOÀN).


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Hai mươi (Hoàn chính văn).

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 20 (HOÀN).”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 19.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười chín.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 19.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

Bảo vệ: HAI MẶT – CHƯƠNG 18.2


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 18.1


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười tám (Phần 1).

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 18.1”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 17.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười bảy.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 17.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 16.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười sáu.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 16.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 15.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

Mười lăm.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 15.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 14.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt.

Editor: ♪ Đậu ♪

*Chương có tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc*

Mười bốn.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 14.”