Posted in Hiện đại, Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 14


Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân.

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu.

Thể loại: Trọng sinh, ấm áp, hỗ sủng, cuộc sống sau hôn nhân.

Edit: Muỗng

Chương 14: Thông gia gặp mặt.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 14”

Posted in Hiện đại, Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản, Uncategorized

Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 12


Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm

Thể loại: 1-1, biến mèo, Sủng văn, ấm áp, HE.

Edit: Muỗng ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

Chương 12: Mèo được cho ăn. Tiếp tục đọc “Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 12”

Posted in Hiện đại

KHÔNG THỂ CHẠM TỚI – Chương 1


Không Thể Chạm Tới

Tác Giả: Tiểu Gậy Trúc Quân

Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, trời xui đất khiến.

Editor: Muỗng

Chương 1:

Tiếp tục đọc “KHÔNG THỂ CHẠM TỚI – Chương 1”

Posted in Hiện đại

[MỤC LỤC] KHÔNG THỂ CHẠM TỚI – TIỂU GẬY TRÚC QUÂN


Không Thể Chạm Tới

Tác Giả: Tiểu Gậy Trúc Quân

Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, trời xui đất khiến.

Editor: Muỗng Tiếp tục đọc “[MỤC LỤC] KHÔNG THỂ CHẠM TỚI – TIỂU GẬY TRÚC QUÂN”

Posted in Hiện đại, Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 13.


Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân.

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu.

Thể loại: Trọng sinh, ấm áp, hỗ sủng, cuộc sống sau hôn nhân.

Edit: Muỗng

Chương 13: Trộm hôn.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 13.”

Posted in Hiện đại, Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 12.


Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân.

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu.

Thể loại: Trọng sinh, ấm áp, hỗ sủng, cuộc sống sau hôn nhân.

Edit: Muỗng

Chương 12: Bỏ chút máu.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 12.”

Posted in Hiện đại, Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 11.


Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm

Thể loại: 1-1, biến mèo, Sủng văn, ấm áp, HE.

Edit: Muỗng ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

cutekittenrainwindow

Mèo con ngẩng đầu cẩn thận đếm từng chòm sao.

Chương 10: Mèo được thăm bệnh.

Tiếp tục đọc “Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 11.”

Posted in Hiện đại, Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 10.


Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tác giả: Bánh Kẹp Nhân Bí Đỏ

Thể loại: 1-1, biến mèo, Sủng văn, ấm áp, HE.

Edit: Muỗng ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

16683330_1023121397792120_47849136_n

Chương 9: Mèo bị thương

Tiếp tục đọc “Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 10.”

Posted in Hiện đại, Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 9.


Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tác giả: Bánh Kẹp Nhân Bí Đỏ

Thể loại: 1-1, biến mèo, Sủng văn, ấm áp, HE.

Edit: Muỗng ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

14418hinh-nen-chu-meo-leo-cay-phong

Chương 9: Mèo được bảo vệ.

Tiếp tục đọc “Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 9.”

Posted in Hiện đại, Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 11.


Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân.

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu.

Thể loại: Trọng sinh, ấm áp, hỗ sủng, cuộc sống sau hôn nhân.

Edit: Muỗng

Beta: Đậu

Chương 11: Kẹo trái cây.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 11.”