Posted in Hiện đại, Tôi Sắp Chết Rồi, đam mỹ

[ML] TÔI SẮP CHẾT RỒI.


 

Tôi Sắp Chết Rồi

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, 1×1, ngược luyến tình thâm, duyên trời tác hợp, trời xui đất khiến, ngược văn, thuần ngược văn, buồn nhưng không ủy mị.

Editor: ♪ Đụ ♪

Tôi sắp chết rồi 1

– – – – – – – – – – – – – – – –

Link đọc ở wattpad: Link

TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI. KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER, KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG LẠI Ở NƠI KHÁC. HÃY TẨY CHAY TRUYENFULL, SSTRUYEN,…

– – – – – – – – – – – – – – – –

Mục lục

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15

16 | 17 | 18 | 19 | 20

21 | 22 | 23

Hết.

(2020/02/25)

 

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 04.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 4:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 04.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

Bảo vệ: GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 03.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, Uncategorized, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 02.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 02:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 02.”

Posted in Hiện đại, Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm, đam mỹ

MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 13.


Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1×1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

*Chúc những người có người yêu có một đêm thật mặn nồng hí hí =))))*

Chương 13: Chứng nghiện máu kỳ dị.

Tiếp tục đọc “MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 13.”

Posted in Hiện đại, Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm, đam mỹ, đoản văn

MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 12.


Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1×1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

*Chúc những người có người yêu có một đêm thật mặn nồng hí hí =))))*

Chương 12: Bị ép hợp tác.

Tiếp tục đọc “MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 12.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 01.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 01:

Tiếp tục đọc “GÃ HỀ CUỒNG DẠI – 01.”

Posted in Gã Hề Cuồng Dại, Hiện đại, đam mỹ, đoản văn

[ML] [ĐOẢN] GÃ HỀ CUỒNG DẠI.


Gã Hề Cuồng Dại

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Editor: ♪ Đụ ♪

Gã Hề

Giới thiệu:

Một câu chuyện kinh hãi về phú hào bị tên sát nhân biến thái cuồng loạn giam cầm tù túng.

TRUYỆN U ÁM, VẶN VẸO, CÓ CẢNH GIẾT CHÓC. CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!

Tiếp tục đọc “[ML] [ĐOẢN] GÃ HỀ CUỒNG DẠI.”

Posted in Hiện đại, Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm, đam mỹ

MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 11.


Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1×1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 11: Liều chết chiến một trận.

Tiếp tục đọc “MƯỜI HAI GIỜ ĐÃ ĐIỂM – 11.”