Posted in Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận, Giấc Mộng Áo Bành Tô, Hiện đại, Người Yêu Sau Ba Năm, Tàm Thực, Tấm Ảnh Cũ, Thoắt Biến, Tiểu Yêu Tử, Tường Vây Người, Uncategorized, đam mỹ, đoản văn

ஐ Đoản ஐ


Tấm Ảnh Cũ – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tàm Thực – Tiểu Yêu Tử

Tường Vây Người – Nhị Bức Nham Tế Bào

Thoắt Biến – Thi Tả

Người Yêu Sau Ba Năm – Thi Tả

Giấc Mộng Áo Bành Tô – Thi Tả 

Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận – Tà Yến

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 06 (HOÀN).


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

6. Cùng qua một đời.

Tiếp tục đọc “THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 06 (HOÀN).”

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 05.


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

5. Nắng ấm.

Tiếp tục đọc “THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 05.”

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 04.


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

4. Ớn lạnh.

Tiếp tục đọc “THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 04.”

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 03.


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

3. Giao thừa.

Tiếp tục đọc “THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 03.”

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 02.


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

2. Tuyết dày.

Tiếp tục đọc “THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 02.”

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 01.


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

1. Giảm nhiệt.

Tiếp tục đọc “THOẮT BIẾN – CHƯƠNG 01.”

Posted in Hiện đại, Thoắt Biến

[MỤC LỤC] [ĐOẢN] THOẮT BIẾN – THI TẢ.


Tên truyện: Thoắt biến.

Tác giả: Thi Tả.

Thể loại: Hắc ám, hồi hộp, hiện đại, bệnh kiều thụ.

Editor:  ♪ Đậu ♪

− Giới Thiệu −

Tình yêu ấy mà, là kiểu trong khoảnh khắc này ta đồng ý chết vì người, nhưng giây tiếp theo vẫn có thể đi yêu những người khác.

Tiếp tục đọc “[MỤC LỤC] [ĐOẢN] THOẮT BIẾN – THI TẢ.”

Posted in Xuyên thành mèo còn phải nói chuyện yêu đương với chó

Xuyên thành mèo còn phải nói chuyện yêu đương với chó – Chương 3


Kỳ Lẫm tám giờ rưỡi phải đến công ty, bình thường đều đi làm giờ này, nên bảy giờ dì Cố đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Tiếp tục đọc “Xuyên thành mèo còn phải nói chuyện yêu đương với chó – Chương 3”

Posted in Xuyên thành mèo còn phải nói chuyện yêu đương với chó, đam mỹ

Xuyên thành mèo còn phải nói chuyện yêu đương với chó – Chương 4


Dì Cố ngoài miệng than phiền nghiêm ngặt, nhưng vẫn đi sau Kỳ Lẫm miễn cưỡng đem tấm thảm ngâm vào chậu. Tiếp tục đọc “Xuyên thành mèo còn phải nói chuyện yêu đương với chó – Chương 4”