Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 08.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Tám.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 08.”