Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 06.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Sáu.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 06.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 05.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Năm.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 05.”