Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 04.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Bốn. Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 04.”

Posted in Hai Mặt, Hiện đại

HAI MẶT – CHƯƠNG 03.


∴∴∴ Tên truyện: Hai Mặt ∴∴∴

Tác giả: Cỏ Xanh.

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, [còn lại mọi người đọc sẽ rõ, nói trước mất hay]

Editor: ♪ Đậu ♪

Ba.

Tiếp tục đọc “HAI MẶT – CHƯƠNG 03.”