Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính., đam mỹ

Chương 52 – XVCTASM, RXNVC


Chương 52.

Tiếp tục đọc “Chương 52 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Uncategorized, đam mỹ

Chương 51 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 51 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính., đam mỹ

Chương 50 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 50 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính., đam mỹ

Chương 49 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 49 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Uncategorized, đam mỹ

Chương 48 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 48 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính.

Chương 47 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 47 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính.

Chương 46 – XVCTASM, RXNVC


Cảm giác lúc này giống như đang nằm mộng vậy, Hiên Viên Công Duẫn không biết hình dung cảm giác hiện tại như thế nào, người mình thích nhất đang ở cạnh mình cẩn thận chăm sóc mình, thật sự cứ như đang nằm mơ. Tiếp tục đọc “Chương 46 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính.

Chương 45 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 45 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Uncategorized, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính.

Chương 44 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 44 – XVCTASM, RXNVC”

Posted in Cổ trang, Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính.

Chương 43 – XVCTASM, RXNVC


Tiếp tục đọc “Chương 43 – XVCTASM, RXNVC”