Posted in Hiện đại, Tường Vây Người

[QUÀ MỪNG] TƯỜNG VÂY NGƯỜI – CHƯƠNG 03.


Tường Vây Người – 围墙里的人.

Tác giả: 2 tế bào ung thư =)) 

Thể loại: Cuồng chiếm dục bề ngoài ngoan ngoãn điềm đạm huynh khống bệnh kiều mỹ công X Lực công kích mạnh đệ khống gian manh nóng nảy cường thụ, niên hạ sinh đôi, một chút huyền huyễn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

03.

Tiếp tục đọc “[QUÀ MỪNG] TƯỜNG VÂY NGƯỜI – CHƯƠNG 03.”

Posted in Hiện đại, Tường Vây Người

[QUÀ MỪNG] TƯỜNG VÂY NGƯỜI – CHƯƠNG 02.


Tường Vây Người – 围墙里的人.

Tác giả: 2 tế bào ung thư =)) 

Thể loại: Cuồng chiếm dục bề ngoài ngoan ngoãn điềm đạm huynh khống bệnh kiều mỹ công X Lực công kích mạnh đệ khống gian manh nóng nảy cường thụ, niên hạ sinh đôi, một chút huyền huyễn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Nếu có thể, hãy nghe bài hát này: I Hate You Even Though I Love You. Bản vietsub. Mình thấy nó khá giống với tâm trạng người phụ nữ trong truyện.

02.

Tiếp tục đọc “[QUÀ MỪNG] TƯỜNG VÂY NGƯỜI – CHƯƠNG 02.”

Posted in Hiện đại, Tường Vây Người

[QUÀ MỪNG] TƯỜNG VÂY NGƯỜI – CHƯƠNG 01.


Tường Vây Người – 围墙里的人.

Tác giả: 2 tế bào ung thư =)) 

Thể loại: Cuồng chiếm dục bề ngoài ngoan ngoãn điềm đạm huynh khống bệnh kiều mỹ công X Lực công kích mạnh đệ khống gian manh nóng nảy cường thụ, niên hạ sinh đôi, một chút huyền huyễn, HE.

Editor: ♪ Đậu ♪

Sẽ cố mỗi ngày một đến hai chương để xong đúng vào ngày 1 tháng 3 ~

01. Tiếp tục đọc “[QUÀ MỪNG] TƯỜNG VÂY NGƯỜI – CHƯƠNG 01.”