Posted in Hiện đại, Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 12.


Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân.

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu.

Thể loại: Trọng sinh, ấm áp, hỗ sủng, cuộc sống sau hôn nhân.

Edit: Muỗng

Chương 12: Bỏ chút máu.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 12.”