Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 40 +41 + 42 (Hoàn).


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Anh yêu em.

Đêm 40.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 40 +41 + 42 (Hoàn).”