Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 39.


Đêm Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

 

Một… nguyện vọng… cuối cùng… Xin em… hãy ăn… tôi… đi…

Đêm 39.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 39.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 38.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

3082267191_880054206.jpg

Bởi vì, chí ít vào ngay lúc này, hắn vẫn có thể tự ảo tưởng, Tiếu Thanh cũng thích hắn.

Đêm 38.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 38.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 37.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Đêm 37.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 37.”