Posted in Hiện đại, Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 11.


Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân.

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu.

Thể loại: Trọng sinh, ấm áp, hỗ sủng, cuộc sống sau hôn nhân.

Edit: Muỗng

Beta: Đậu

Chương 11: Kẹo trái cây.

Tiếp tục đọc “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 11.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 35.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Tặng Súp Đậu Phụng

Tiếu Thanh, ngày hôm nay, là 31 tháng 12, là sinh nhật của em với anh. Tối này, chúng ta cùng đi ra ngoài ngắm cảnh đi.

Đêm 35.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 35.”