Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 32.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Chương tặng bạn Hanseyoung như đã nói ❤ ~

8df26de2be3eaeff6bcb264e908c6dea.png

“Đừng quên, tất cả mọi thứ hiện tại của em, đều là do tôi cho. Cả người em, từ trên xuống dưới, sinh mệnh của em, cũng là của tôi. Chỉ cần tôi không cho phép em chết, bất luận người nào cũng không có tư cách động thủ — bao gồm cả chính em, hiểu không bé con?”

Đêm 32.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 32.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 31.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

768d9f9a19805fe14d45049ca7c93af6.jpg

“Cứ chờ đợi cho tốt đi, quá trình biến thành quái vật, thật ra cũng khá thú vị đấy.”

Đêm 31.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 31.”