Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 30.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

*Rón rén vào* *Phủi phủi bụi* Hi ~~

16114841_1350686784998702_3537585395383774639_n.jpg

Tiểu Triệt, tạm biệt em.

Đêm 30.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 30.”