Posted in Hiện đại, Tàm Thực

Bảo vệ: TÀM THỰC – ĐÊM 29.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 28.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

d57a4c9cfc530852e5ced299b3047b5c-1

Tiểu Triệt, em có thật sự hiểu rõ không? Con quái vật bị giam nhốt trong bóng tối ấy, con quái vật vừa cô đơn vừa đói bụng ấy, con quái vật bị cha mẹ ruột phản bội ấy, con quái vật bị lãng quên tên tuổi ấy, đến cùng nó phải làm thế nào để sống sót, hả? Đến cùng, nó phải làm thế nào để có thể thực hiện nguyện vọng của nó, hả? Em thật sự hiểu rõ cảm thụ lúc ấy của nó sao?

Đêm 28.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 28.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 27.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

4f1fe449e9a65160c2e71797d8d6e08d.jpg

Đêm 27.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 27.”

Posted in Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 26.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

Còn chưa phát hiện sao? Em đã sớm bị anh đồng hóa rồi. Tiểu Triệt, em là của anh. Em đã, không còn có thể chạy thoát nữa rồi.

Đêm 26.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 26.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 25.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

569e0c39e97cd

Đêm 25.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 25.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 24.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

10450520_371659959651831_4955075773745428189_n

Còn chưa phát hiện sao? Em đã sớm bị anh đồng hoá rồi, bé con. Em đã không còn có thể chạy thoát nữa rồi.

Đêm 24.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 24.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 23.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

large (1).png

Tiểu Triệt, tôi yêu em.

Đêm 23.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 23.”

Posted in Hiện đại, Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 6.


Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản

Tác giả: Bánh Kẹp Nhân Bí Đỏ

Thể loại: 1-1, biến mèo, Sủng văn, ấm áp, HE.

Edit: Muỗng ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙

Chương 6: Quạ quản gia của nhà Fujimoto

Tiếp tục đọc “Tháng ngày làm mèo ở Nhật Bản – Chương 6.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 22.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

b94d8f7e8dff05c89914d694bceb773b

Điều duy nhất có thể cho tôi sự hứng thú, chỉ có em.

Đêm 22.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 22.”

Posted in Hiện đại, Tàm Thực

TÀM THỰC – ĐÊM 21.


Tên tạm dịch: Tằm ăn rỗi (Từng Bước Xâm Chiếm).

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, biên duyến luyến ca.

Editor:  ♪ Đậu ♪

bl-black-and-white-blush-boys-love-Favim.com-3612286.jpg

Đêm 21.

Tiếp tục đọc “TÀM THỰC – ĐÊM 21.”